“रिस” कस्तो नकारात्मक सब्द ! तर यसैको थिक उल्टो “सरी” कस्तो सकारात्मक ! ‘रिस’ ले सबै बिगारि दिन्छ। ‘सरी’ ले सबै सुधारि दिन्छ।

Published On: Time : 2:50:59

तपाईको प्रतिक्रिया